EKİM – YAPILACAK İŞLER

YILLIK BAHÇE BAKIM PLANI
(EKİM)

-Kirizme, belleme, çapa, fidan çukuru açılması gibi toprak işleme faaliyetleri için en uygun ay ekim ayıdır.

-Toprak işlerken organik gübre verilmelidir. Kaplı-tüplü her türlü fidan dikilebilir.

-Yağışlar yeterli değilse sulamaya devam edilir. Zira, bitkilerin toprakta yeterli kadar neme kavuşmadan kışa girmeleri sakıncalıdır.

-Çim alanlarında sulama, sıkıştırma ve biçme işlemleri devam eder. Hazırlanan yeni alanlara çim tohumu ekilir.