AĞUSTOS – YAPILACAK İŞLER

YILLIK BAHÇE BAKIM PLANI
(AĞUSTOS)

-Gerektiğinde çapa yapılır.

-Gübreleme yapılmaz. Bu ayda yapılacak gübreleme fayda yerine zarar verir.

-ilkbaharda çiçek açan çok yıllık çiçeklerin dikimi yapılır.

-İlk budaması Nisan da yapılan herdem yeşil ağaç, ağaççık ve çalıların ikinci budaması Ağustosun ikinci yarısında yapılır.

-Herdem yeşil çitlerin budaması bu bitkilerin her taraftan ışık alımını kolaylaştıracak şekilde, yukarıdan aşağıya genişleyerek yapılır.

-Sulama önemini bu ayda da sürdürmektedir. Diğer yaz ayları gibi dikkatle sulamaya devam edilir.

-Ağustos sonu ile Eylül sonuna kadar durgun göz aşısının en uygun mevsimidir.

-Çimlenecek alanların topraklarının hazırlanması işlerine devam edilir.