Kent Ormancılığı Bölümü Açıldı

Ülkemizde büyük bir katılımla desteklenecek “kent ormancılığı” yaygınlaşacak.

Türkiye’de Kent Ormancılığı Konusunda İlk Yüksek Lisans Programı Bursa Teknik Üniversitesi’nde Açıldı

​Bursa Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kent Ormancılığı Yüksek Lisans Programı, bu ad ile açılan ülkemizdeki ilk programdır. Açılan Kent Ormancılığı Yüksek Lisans Programı disiplinlerarası bir programdır. Orman Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama, Orman Endüstri Mühendisliği ve diğer ilgili bölümlerin mezunlarına yönelik kent ormancılığı konularında yüksek lisans eğitimi verecektir.

Yüksek lisans programı kapsamında, güncel kent ormancılığı araştırma ve uygulama konularının teorik ve pratik öğretimi ve bu konular üzerinde ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirerek akademik yayınlar, uygulamaya dönük yararlar sağlamayı ve kent ormancılığı konusunda uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Kent Ormancılığı Yüksek Lisans Programı; kentiçi ve yakın çevresinde doğal olarak bulunan veya yapay olarak tesis edilmiş ağaç, ağaç grupları ve orman alanlarının, kamu yararına uygun olarak planlama, tasarım, tesis, koruma ve yönetim işlemleri ile ilgilenen meslek gruplarına, belediye çalışanlarına, fidan üreticilerine ve ilgili özel sektöre eğitim vermeyi amaçlayan bir programdır.

Türkiye’de nüfusun yaklaşık % 80’i şehirlerde yaşamaktadır. Kentlerdeki hızlı nüfus artışı ile beraber barınma ve çevre sorunları öne çıkan problemler olagelmiştir. Sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel gelişime paralel olarak ormanlardan beklentiler çeşitlenmiştir. Kent içi ve yakınındaki ormanlardan ve ağaçlardan rekreasyonel kullanım, estetik, dinlenme gibi işlevler bu beklentilerin başında gelmektedir. Özellikle 1980’li yıllardan itibaren kent ormancılığı konusu ülkemizde çeşitli toplantı ve yayınlara konu olmuştur. Diğer yandan, Orman Genel Müdürlüğü “Her İlde Bir Kent Ormanı” projesini 2004 yılından itibaren uygulamaya başlamıştır. Kent ormancılığı konuları yerel yönetimlerin de en önemli hizmet alanlarından biri olup, oldukça maliyetli faaliyetleri kapsamaktadır.

Kent ormancılığı programları gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır bulunmakla beraber, Kent Ormancılığı Yüksek Lisans Programı ülkemizde bu adla açılan ilk akademik programdır. Kent ormancılığı çalışmalarının Dünya’da gelmiş olduğu seviye ve ülkemizdeki ihtiyaçlar dikkate alındığında Türkiye’de böyle bir programa ihtiyaç olduğu açıktır.

Bursa, orman varlığı bakımından zengin illerimizden biridir. Çok sayıda odunsu türün bulunduğu ilde, biyolojik çeşitlilik de oldukça zengindir. Diğer yandan Bursa ve çevresi en az 4-5 bin yıllık yerleşimlerin bulunduğu bir yer olup, derin bir kent kültürüne sahiptir. Günümüzde kent ormancılığı olarak tanımlanan faaliyetler, tarihi süreçte Bursa’da geleneksel olarak uygulanmış ve yaşanmıştır. Bursa tarihi geçmişi, ileri sanayisi ve gelişmiş kent kültürü ile ülkemizde Kent Ormancılığı çalışmalarına akademik ve uygulama bakımından en uygun kentlerden biridir.

Unknown